• Domov

VABILO - LETNI ZBOR ČLANOV

 

V A B I L O

 

 

Vabimo vas na redni letni zbor članov Vinogradniškega društva Podbočje,

ki bo v petek, 22. 2. 2018 ob 19.00 uri, v prostorih jedilnice OŠ Podbočje.

 

Predlagan dnevni red:

1.      Potrditev dnevnega reda.

2.      Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev ter verifikacijske komisije.

3.      Poročila  o delu v letu 2018 ter potrditev zaključnega računa.

4.      Razprava po poročilih.

5.      Plan dela za leto 2019.

6.      Razno.

 

Po zaključku zbora bo poskrbljeno za pogostitev. S seboj prinesite kozarček dobre kapljice in obilo dobre volje.

 

 

OBVESTILO

 

Zbiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin letnika 2018 bo v nedeljo, 10. 3. 2019 od 16. do 18. ure v društvenih prostorih.

Ocenjevanje vin bo v sredo, 13. 3. 2019 v zidanici Jarkovič v Gadovi peči ob 15. uri.