• Domov

VABILO - ZBOR ČLANOV

 

LETNI ZBOR ČLANOV VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA PODBOČJE

 

 

 

Vabimo vas na redni LETNI ZBOR ČLANOV VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA PODBOČJE,

 

ki bo v soboto, 3. 7. 2021 ob 18.30 uri , pri igrišču v Velikem Mraševem.

 

 

Predlagan dnevni red:

1.      Potrditev dnevnega reda.

2.      Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev ter verifikacijske komisije.

3.      Poročila posameznih organov UO o delu v letu 2020  ter seznanitev z zaključnim računom. Zaključni račun je bil potrjen s strani organov društva in oddan v skladu z zakonom v marcu.

4.      Razprava po poročilih.

5.      Plan dela za leto 2021.

6.      Razno.

 

Po zaključku zbora bomo nadaljevali s tradicionalnim vsakoletnim  piknikom. Poskrbljeno bo tako za hrano kot pijačo.